• youtube
  • facebook

Bình Phước: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 98,21%

Theo thống kê của Sở GD-ĐT chiều 11-7, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Bình Phước có 9.603 thí sinh đậu tốt nghiệp trên tổng số 9.778 thí sinh dự thi, đạt 98,21%. Trong đó, hệ THPT có 9.048 thí sinh đậu tốt nghiệp trên tổng số 9.086 thí sinh dự thi, đạt 99,58%; hệ giáo dục thường xuyên có 555 thí sinh đậu tốt nghiệp trên tổng số 692 thí sinh dự thi, đạt 80,02%. Có 19 trường học sinh đậu tốt nghiệp 100%.

Môn Toán chỉ duy nhất 1 thí sinh đạt 9,2 điểm, còn lại là dưới 9, điểm bình quân 4,95; môn Ngữ văn có 6 em đạt điểm 9 trở lên, trong đó cao nhất là 9,25 (2 thí sinh), điểm bình quân 5,22; môn Lý có 2 thí sinh đạt điểm 9, điểm bình quân 5; môn Hóa có 9 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, trong đó cao nhất 9,75 (1 thí sinh), điểm bình quân 4,79; môn Sinh có 2 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, trong đó 1 em đạt 9,5, điểm bình quân 4,53; môn tiếng Anh có 26 thí sinh đạt 9 điểm trở lên, cao nhất đạt 9,8 (1 thí sinh), điểm bình quân 3,77 (điểm bình quân thấp nhất); tiếng Nhật chỉ có 1 thí sinh dự thi và đạt điểm 9; môn Sử có 7 em đạt điểm 9 trở lên, trong đó cao nhất 9,75 (2 thí sinh), điểm bình quân 3,85; môn Địa có 26 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, trong đó 2 em đạt điểm 10; Giáo dục công dân là môn có điểm bình quân cao nhất với 7,3 gồm 300 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, trong đó 2 em điểm 10.

Như vậy, năm nay Bình Phước chỉ có 4 điểm 10 (2 Giáo dục công dân và 2 Địa). Kết quả này cơ bản phản ánh đúng với đề thi năm nay là khó và phân hóa cho từng đối tượng. Toàn tỉnh có 48 điểm liệt.

create

V. Thuyên / baobinhphuoc.com.vn